ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី អញ្ចើញជាអធិបតីក្នុងអង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
សិក្ខាសាលាស្តីពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាមេរោគនិងជំងឺអេដស៍ទៅដល់សិល្បៈករ
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ អៀង​ មូលី​ ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍​ ផ្តល់ប័ណ្ណសរសើរដល់គណៈកម្មាធិការអេដស៍ក្រសួង​ រាជធានី​ ខេត្ត​ និងអង្គការសង្គមសុីវិល
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ អៀង​ មូលី​ ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍​ ផ្តល់ប័ណ្ណសរសើរដល់គណៈកម្មាធិការអេដស៍ក្រសួង​ រាជធានី​ ខេត្ត​ និងអង្គការសង្គមសុីវិល​
០១ ធ្នូ ២០១៦
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
baseth 2017
សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

កិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេស

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៧3.88 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ប្រយុទ្ឋនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦1.40 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបចេ្ចកទេសលើកទី៦ នៃអាជា្ញធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ថៃ្ងទី២៧ ខែតុលា ឆាំ្ន២០១៦0.87 MB 
   របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព​ និងសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោងផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបទូលំទូលាយ និងពហុវិស័យទៅនឹងការរាលដាលមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ (ឆមាសទី១ ឆ្មាំ២០១៦)7.22 MB 
    របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទីពីរក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិបុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភោជនីយដ្ឋាន ទន្លេបាសាក់២1.00 MB 
    របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសក្រុមការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិបុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថៃ្ងទី២៧ ខែកញ្ញា ឆាំ្ន២០១៦ នៅសណ្ឋាគារ សោមាទេវី ខេត្តសៀមរាប1.26 MB 
    របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រលាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦0.70 MB 
   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិបុរសស្រលាញ់បុរស និងស្រ្តីបំឡែងភេទ2.49 MB 
    របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ ប្រយុទ្ឋនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦0.57 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រលាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦1.24 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ ប្រយុទ្ឋនឹងជំងឺអេដស៍ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦0.50 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទីពីរក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិ បុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភោជនីយដ្ឋាន អ័រគីដេ1.33 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ឋផលប្រចាំត្រីមាសនៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិ បុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ ប្រយុទ្ឋនឹងជំងឺអេដស៍ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារ កាំបូឌីយ៉ាណា0.72 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ប្រយុទ្ឋនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦0.51 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រលាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦0.58 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំ ក្រុមប្រឹក្សាបចេ្ចកទេសលើកទី៥ នៃអាជា្ញធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ (ថៃ្ងទី០១ ខែកញ្ញា ឆាំ្ន២០១៦)0.73 MB 
   នាយកដ្ឋានទាក់ទង និងចលនាប្រភពធនធាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៥ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ (ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)0.11 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំ ក្រុមប្រឹក្សាបចេ្ចកទេសលើកទី៤ នៃអាជា្ញធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថៃ្ងទី២៦ ខែកក្កដា ឆាំ្ន២០១៦0.67 MB 
    កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី៣ ឆ្នាំ២០១៦ (ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦)0.45 MB 
   របាយការណ៍ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ រៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អ.ជ.ប.ជ.អ0.45 MB 
   របាយការណ៍ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ រៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អ.ជ.ប.ជ.អ0.60 MB 
   កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៦ (ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦)0.63 MB 
   កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តួលេខអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺអេដស៍ ដែលគួរទទួលបានប័ណ្ណក្រីក្រនៅក្នុង៨ខេត្តដំបូង ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦0.12 MB 
   កិច្ចប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេសលើកទី១ របស់អាជា្ញធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦0.10 MB 
   របាយ​ការណ៍​បេសក​កម្ម​ទៅ​កាន់​ខេត្ត​បាត់​ដំបង​ (២៩​-៣០​ មេសា ​២០១៥)2.86 MB 
   កំណត់​ហេតុ​កិច្ច​ប្រជុំ​ការ​ងារ​បច្ចេក​ទេស​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ (២០​ កក្កដា​ ២០១៥​)2.75 MB 
   របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ការ​ចុះ​អភិ​បាល​ការ​ងារ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ ​នៅ​មន្ទី​រសុខា​ភិបាល​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ​ (៣០​ មេសា ​២០១៥​)1.28 MB 
   របាយ​ការណ៏​ស្តី​ពី​ការ​ចុះ​បំពេញ​បេសក​កម្ម​ទៅ​កាន់​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​ (ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥)9.17 MB 
   របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ពី​ស្ថាន​ភាព​មេ​រោគ​អេដស៏​/​ជំងឺ​អេដស៏​ នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​ (ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥)1.12 MB 
   កំណត់​ហេតុ​កិច្ច​ប្រជុំ​ការ​ងារ​បច្ចេក​ទេស​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ (០៨​ មិថុនា​ ២០១៥​)3.07 MB 
   កំណត់​ហេតុ​កិច្ច​ប្រជុំ​ការ​ងារ​បច្ចេក​ទេស​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ (១៥ មិថុនា​ ២០១៥​)1.96 MB 
   កំណត់​ហេតុ​កិច្ច​ប្រជុំ​ការ​ងារ​បច្ចេក​ទេស​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ (២២​ មិថុនា​ ២០១៥​)2.69 MB 
   របាយ​ការណ៍​វឌ្ឍន​ភាព​ប្រចាំ​ខែ ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​​ ២០១៥5.64 MB 
   របាយ​ការណ៏​កិច្ច​ប្រជុំ​មន្ត្រី​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ (ឧសភា​ ២០១៥​)1.53 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី ៤ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍3.28 MB 
   កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំការងារបច្ចេកទេសប្រចាំសប្តាហ៍ (១៦ កុម្ភៈ ២០១៥)2.70 MB 
   របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥0.66 MB 
   របាយការណ៍សង្ខេបនៃកិច្ចប្រជុំរវាង ឯកឧត្តម តែង គន្ធី និង អ្នកស្រី ឃ្លែរ ស្តុក៍ ប្រធានអង្គការ PSK0.25 MB 
   កំណត់ហេតុប្រជុំការងារបច្ចេកទេសប្រចាំសប្តាហ៏ ថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤0.31 MB 
   របាយការណ៍ប្រជុំរួមប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤0.46 MB 
   របាយការណ៏កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រលាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ (ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤)1.24 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ឋផលប្រចាំត្រីមាសទីបីនៃក្រុមការងារបច្ចេកទេស ថ្នាក់ជាតិបុរសស្រឡាញ់បុរសនិងស្រីស្រស់0.71 MB 
   របាយការណ៍សង្ខេបកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការងារយុវជន និងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពជា0.30 MB 
   របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ស្តី​ពី ​កិច្ច​ប្រជុំ​សម្រប​សម្រួល​ប្រចំា​ត្រី​មាស​គម្រោង​ស្រី​ស្រស់​ នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប1.18 MB 
   របាយការណ៏ប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤0.35 MB 
   កំណត់ហេតុ ប្រជុំការងារបច្ចេកទេសប្រចាំសប្តាហ៏ (ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤)3.53 MB 
   របាយការណ៏ប្រជុំរួមប្រចាំខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៤1.70 MB 
   កំណត់ហេតុប្រជុំការងារបច្ចេកទេសប្រចាំសបា្ដហ៍​ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ៣ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤0.20 MB 
   របាយការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាចងក្រងឯកសារយុវវ័យងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤0.22 MB 
   កំណត់ហេតុប្រជុំការងារបច្ចេកទេសប្រចាំសបា្ដហ៍ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤0.21 MB 
   របាយការណ៏ប្រជុំរួម ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣1.34 MB