ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី អញ្ចើញជាអធិបតីក្នុងអង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
សិក្ខាសាលាស្តីពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាមេរោគនិងជំងឺអេដស៍ទៅដល់សិល្បៈករ
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ អៀង​ មូលី​ ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍​ ផ្តល់ប័ណ្ណសរសើរដល់គណៈកម្មាធិការអេដស៍ក្រសួង​ រាជធានី​ ខេត្ត​ និងអង្គការសង្គមសុីវិល
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ អៀង​ មូលី​ ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍​ ផ្តល់ប័ណ្ណសរសើរដល់គណៈកម្មាធិការអេដស៍ក្រសួង​ រាជធានី​ ខេត្ត​ និងអង្គការសង្គមសុីវិល​
០១ ធ្នូ ២០១៦
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
baseth 2017
សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ឱកាសការងារ

លរ ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ថ្ងៃផុតកំណត់ ស្ថានភាព
១.
មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥
ឈប់ទទួលពាក្យ
២.
ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤
ឈប់ទទួលពាក្យ
៣.
ថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤
ឈប់ទទួលពាក្យ
៤.
ថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤
ឈប់ទទួលពាក្យ
៥.
ថ្ងៃទី ២១ ខែ កកដ្កា ឆ្នាំ ២០១៤
ឈប់ទទួលពាក្យ
៦.
  1. ទី​ប្រឹក្សា​សំរាប់​ការងារ​ក្រុម​ប្រជា​ជន​ដែល ​ងាយ​រង​គ្រោះ​ឆ្លង​មេ​រោ​គ​អេដស៍ (​MARP ​Advisor)​
  2. ទី​ប្រឹក្សា​បចេ្ចក​ទេស​សំរាប់​សំភារៈ​អប់​រំ​សុខ​ភាព​
  3. ទី​ប្រឹក្សា​បចេ្ចក​ទេស​​ ដើម្បី​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នូវ​ឧប​ស​គ្គ​ទាំង​ឡាយ​នៃ ​គោល​នយោ​បាយ ​និង​ច្បាប់ ​​ដែល​កំពុង​​ជះ​ឥទ្ធិ​ពល​ លើ​យុវ​ជន​ក្មេង​ៗ​អាយុ​ពី ​១៥​-​២៤​ឆ្នាំ ​នៃ​ក្រុម​ប្រ​​ជា​ជា​ន​ងាយ​រង​គ្រោះ​បំផុត​​​ក្នុង​ការ​ចូល​មក​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​​សុខ​ភាព ​និង​​ សង្គម​ ។
ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កកដ្កា ឆ្នាំ ២០១៤
ឈប់ទទួលពាក្យ
៧.
ថ្ងៃទី​ ៧ ខែ កកដា្ក ឆ្នាំ ២០១៤
ឈប់ទទួលពាក្យ
៨.
  1. ទីប្រឹក្សាបចេ្ចកទេសសំរាប់សំភារៈអប់រំសុខភាព
  2. ជំនួយការបចេ្ចកទេសសំរាប់ព័ត៌មានវិទ្យា
  3. ទីប្រឹក្សាបចេ្ចកទេស​ ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវឧបសគ្គ​ទាំងឡាយនៃ គោលនយោបាយ និងច្បាប់ ​ដែលកំពុង​ជះឥទ្ធិពល លើយុវជនក្មេងៗអាយុពី ១៥-២៤ឆ្នាំ នៃក្រុមប្រ​ជាជានងាយរងគ្រោះបំផុត​ ក្នុងការចូលមកប្រើប្រាស់សេវា​សុខភាព និង​ សង្គម ។
  4. ជំនួយការបចេ្ចកទេសថ្នាក់ជាតិ នៃប្រតិបតិ្តការលើ វេបសាយ (website)
ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ឈប់ទទួលពាក្យ