ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍មានការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីវិធីសាស្ត្រដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រង

នៅថ្ងៃសុក្រទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅអាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍​មានការ​បើកវគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីវិធីសាស្ត្រ​ដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រង ដោយ ឯកឧត្តម​វេជ្ជបណ្ឌិត ហោ ប៊ុនឡេង អនុប្រធាន​អាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍​ជាសាស្ត្រាចារ្យ   និងសម្រប​សម្រួល​កិច្ចពិភាក្សាដោយ ឯកឧត្តម ឈឹម ឃិនដារ៉េត អគ្គលេខាធិការ​អាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍។  វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​នេះមានការ​ចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី និងនាងកញ្ញា ជាអគ្គលេខាធិការរង ប្រធាន  អនុប្រធាន​នាយកដ្ឋាន និងមន្ត្រីមួយ​ចំនួន​ក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន។