ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី អញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមូលនិធិសកលប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិចខាងលិច នៅទីក្រុងព័រម៉ូរេសប៊ី ប្រទេសប៉ាពូនូវែលហ្គីណេ

ព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី ប្រធាន​អាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​មូលនិធិ សកល​ប្រចាំ​តំបន់​ប៉ាស៊ីហ្វិច​ខាងលិច​លើកទី៣  នៅទីក្រុង​ព័រម៉ូរេសប៊ី ប្រទេស​ប៉ាពូនូវែលហ្គីណេ ដែលនឹង​ប្រារព្វ​នៅថ្ងៃទី​០៦-០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។