ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ HP+ និង មន្រ្តីនៃទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជា

នារសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ​មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជា និង មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់គម្រោង HP+ ។ ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក បានផ្តួចផ្តើម និង គាំទ្រជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ដល់គម្រោង Health Policy Plus​​ (HP+) ដែលទិសដៅគម្រោងផ្តោតលើចូលរួមចំណែកពង្រឹង អភិវឌ្ឍគោលនយោបាយសុខាភិបាលជាអាទិភាព និង លើកកំពស់ សេវាសុខាភិបាលប្រកបដោយ និរន្តភាព និង សមធម៌។