ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីកាត់ខ្សែបូរសម្ពោធសមិទ្ធផលនានា នៅវត្តធម្មមង្គល
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិនារី លើកទី១០៧
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិសាកល សំរាប់មណ្ឌលតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
កិច្ចប្រជុំមណ្ឌលតំណាងអាសុី ប៉ាស៊ីហ្វិក ខាងលិច នៃ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិសាកល
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចអង្គប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសអង្គភាពអ្នកអនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងអេដស៍ និងរបេង សំរាប់ឆ្នាំ២០១៨-២០២០

នារសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ និង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលមូលនិធិសាកលកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអង្គប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពត៌មានជូនដល់អង្គភាព អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និង ដៃគូអភិវឌ្ឍនានា ដែលមានបំណងដាក់ពាក្យសុំអនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងអេដស៍ និងរបេង ដែលនឹងទទួលបន្ទុកអនុវត្តគម្រោងបន្ត ពី ការិយាល័យទទួលជំនួយផ្ទាល់ (Principal Recipient) ដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រុមដឹកនាំអនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីមូលនិធិសាកល និង កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ និង របេង ដែលស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ។ ដំណើរការនៃការផ្សព្វផ្សាយ ការទទួលពាក្យ ការវាយតំលៃ និង សេចក្តីសម្រេចជ្រើសរើស ត្រូវបានសម្របសម្រួលផ្អែកតាមការណែនាំ និង ជំហ៊ាននានា កំណត់ដោយមូលនិធិសកលដែលជាម្ចាស់ជំនួយ។