ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចអង្គប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសអង្គភាពអ្នកអនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងអេដស៍ និងរបេង សំរាប់ឆ្នាំ២០១៨-២០២០

នារសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ និង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលមូលនិធិសាកលកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអង្គប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពត៌មានជូនដល់អង្គភាព អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និង ដៃគូអភិវឌ្ឍនានា ដែលមានបំណងដាក់ពាក្យសុំអនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងអេដស៍ និងរបេង ដែលនឹងទទួលបន្ទុកអនុវត្តគម្រោងបន្ត ពី ការិយាល័យទទួលជំនួយផ្ទាល់ (Principal Recipient) ដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រុមដឹកនាំអនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីមូលនិធិសាកល និង កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ និង របេង ដែលស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ។ ដំណើរការនៃការផ្សព្វផ្សាយ ការទទួលពាក្យ ការវាយតំលៃ និង សេចក្តីសម្រេចជ្រើសរើស ត្រូវបានសម្របសម្រួលផ្អែកតាមការណែនាំ និង ជំហ៊ាននានា កំណត់ដោយមូលនិធិសកលដែលជាម្ចាស់ជំនួយ។